Pionirski duh koji je započeo 1998 godine sa prvim farmerkama i dalje prožima sve aspekte našeg poslovanja.Kroz inovaciju proizvoda i postupaka stvaramo nove originalne modele prepoznatljive na tržištu. Integritet znači poslovati sa svojim zaposlenima, brendovima i društvom u celini. Etičko ponašanje i društvena odgovornost karakterišu naš način poslovanja.